TrueTalk Logo

Dialoogsessies slavernijverleden

Dialoogsessies Slavernijverleden

 

Dit najaar organiseren we 6 tot 8 dialoogsessies voor het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties om invulling te geven aan een deel van de kabinetsreactie naar aanleiding van de excuses voor het slavernijverleden.

De sessies zullen worden verspreid over het land en worden ingezet om te horen hoe het Herdenkingscomité voor het slavernijverleden eruit moet zien, en hoe de regeling (€100 miljoen) voor maatschappelijke initiatieven moet worden ingericht. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen en organisaties kunnen meedoen.

Het kernteam dat zij voor deze opgave inzetten bestaat uit 8 personen met verschillende achtergronden:

– Bart van de Ven
– Mercedes de Miranda
– Kenneth Erselina
– Gilberto Morishaw
– Shantie Singh
– Roan Lamp
– Rebecca Streng
– Laura Kahnt

Het is uniek en bijzonder dat TrueTalk mag meedoen aan een belangrijk onderwerp waar veel mensen bij betrokken zijn. Er komen veel dingen samen. We zetten alle methodieken en energie in om de mensen hun beeld te laten geven in de echte gesprekken die gaan volgen.

Deze week zijn we begonnen met het voeren van verkennende gesprekken, samen met direct betrokkenen. We brengen in kaart wat nazaten en andere betrokken van belang vinden bij de organisatie van de dialoogsessies. Denk aan vragen als: Hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen in gesprek? Welke onderwerpen willen we bespreken? In welke plaatsen doen we dat, hoe maken we het deelnemen aan deze gesprekken zo toegankelijk mogelijk voor iedereen?
Heb jij daarover ideeën of vragen? Wij horen die graag. Mail naar dialoogsessies@truetalk.nl